From depression to selfunderstanding

by Karin Rutjes

Oké, laten we beginnen bij het feit dat depressies er zijn in alle soorten in maten. And believe me, ik heb me er enorm veel in verdiept de afgelopen jaren. Er is ook nooit een pasklaar antwoord voor het genezen van een depressie.

Bij de ene persoon is het tijdelijk, bij de ander komt het steeds terug en bij weer een ander is het chronisch. Depressies die zijn aangeboren, depressies die genetisch bepaald zijn, depressies die getriggerd zijn door bepaalde situaties en depressies zonder enige aanwijsbare reden. Allemaal verdienen ze erkenning. Je bent niet zwak als je depressief bent. En je hoeft je al helemaal niet te schamen. In de jaren dat ik zelf te kampen heb gehad met depressies voelde ik veel schaamte, ik wilde mezelf onzichtbaar maken en vond mezelf een vreselijke zwakkeling. Want wat was het toch dat ik blijkbaar het leven niet aan kon.

Ik schrijf deze blog niet vanuit alwetendheid en de oplossing voor dit probleem. Ik ben niet de zoveelste persoon die beweert het licht gezien te hebben en zegt dat ze nooit meer depressief zal worden. Ik schrijf deze blog, omdat ik mezelf ben gaan begrijpen… En nu ik meer over mezelf weet dan ik ooit voor mogelijk had gehouden vind ik het helemaal niet gek! Dat ik kampte met depressies. Want linksom of rechtsom, it was bound to happen. “Waarom?” Hoor ik je denken… Ik zal het je uitleggen…

Spiritual awakening

Om deze informatie te kunnen ontvangen en binnen te kunnen laten is het wel prettig wanneer je openstaat voor spiritualiteit. Je hoeft er niet bekend mee te zijn, je hoeft er helemaal niets van te weten, als je maar open staat voor het begrip. Dat is namelijk hoe ik steeds meer bij mezelf kom. Door middel van spiritualiteit. Spiritualiteit houdt simpelweg in dat je zoveel mogelijk probeert vanuit je ware zelf te leven, vanuit je ware essentie. Centraal staat hierbij, je bewustzijn, je bewust zijn van wie je bent dus eigenlijk. Wanneer je je eenmaal verdiept in deze wereld gaan er deuren voor je open. Want wie ben je nou eigenlijk? Ken jij jezelf wel echt?

Om hier achter te komen hoef je niet alleen maar kaartjes te leggen, over edelstenen te wrijven en te mediteren. Het gaat erom dat je er achter komt wat jij nodig hebt. En dat doe je door je in allerlei spirituele materie te verdiepen. Als je gaat zoeken op onderwerpen die jouw aanspreken komt er een schat aan informatie naar je toe en krijg je enorm veel oeh en aah momenten. Je zult steeds vaker roepen “ja, dit ben ik!” en je zal dus ook gaan begrijpen waarom depressies bij jou misschien altijd wel op de loer hebben gelegen.

Side note van het spiritueel ontwaken. Het is zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn en een altijd een happy place to be. Het ontwaken op zich kan ook angst/stress of depressie opwekken.

High Sensitive Person

Bij mij begon hier een heel groot deel van mijn ontdekkingsreis. Want ja gevoelig zo ben ik altijd geweest, en hierdoor heb ik ook veel verschillende stempels en etiketjes gekregen. Maar door het niet juist omgaan met deze sensitiviteit, ging het vaak verkeerd. In de tijd dat ik opgroeide was er niets bekend over hoogsensitiviteit. Althans niet veel en al helemaal niet onder de “gewone” mens. Daardoor deed iedereen wat hij of zij kon om mij de beste hulp te geven die ik nodig had op veel verschillende momenten, maar eigenlijk heeft het nooit effect gehad of juist averechts effect gehad.

Ik zal niet teveel uitweiden over hoogsensitiviteit, hierover heb ik veel blogs geschreven voor Hoogsensitief.nl en heb ik onlangs ook nog een blog geschreven over dit onderwerp, voor The School of Healing.

In het kort kan ik er dit over zeggen, doordat je systeem eigenlijk heel vaak overprikkeld is door alles wat er om je heen en binnen in jou gebeurt. En door de intensiteit van het ervaren van alle dagelijkse dingen raak je overbelast. Je hoofd gaat op de loop met jou en alle prikkels en je hebt steeds vaker het gevoel dat jij hier niet hoort, dat je raar bent, of dat niemand jou begrijpt.

Op hoogsensitief.nl staat in het kort dit omschreven:

Hoewel er geen cijfers over beschikbaar zijn, lijken hoogsensitieve mensen meer kans te hebben op een depressie. Dit heeft onder andere te maken met hun genetische aanleg, met de impact van heftige gebeurtenissen en met de vaak lage eigenwaarde. Aan de andere kant ligt het risico op de loer dat hoogsensitieve mensen een depressie gediagnosticeerd krijgen, terwijl ze eigenlijk vooral last hebben van hun gevoeligheid.

Het is dus ook zo dat de lasten die jij ondervindt van het hoogsensitief zijn en het niet op de juiste manier omgaan met deze eigenschap kunnen lijken op een depressie, maar dat in feite niet zijn.

Vanuit mijzelf kan ik gerust zeggen dat er bij mij zeker depressies zijn geweest en de verkeerde omgang met deze eigenschap daarvoor een aanleiding is geweest.

Energy

Wat valt er veel te vertellen over energie. Wat ik wel weet is dat ik sinds ik me hier meer mee bezig houdt en me hierin verdiep, pas ben gaan merken hoe weinig we ons daar als mens in deze maatschappij van bewust zijn. Alles is energie.

Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.

Albert Einstein

Wij zijn energie, onze lichamen zijn energie, onze cellen, en daar beweegt energie op allerlei manieren door heen, levensenergie, seksuele energie , emotionele energie. Allemaal met een verschillende frequentie.

Hoe stond bij mij energie in verbinding met mijn depressie? Elke emotie is energie. Die energie stroomt door je lichaam en energiesysteem en geeft een reactie. Fight, flight or freeze. Als deze emotie niet wordt geuit blijft de energie ervan in je energieveld opgeslagen.

Emoties zijn krachtige energieën die direct invloed hebben op het functioneren van het lichaam. Als er zoveel emoties zijn dat men niet meer weet hoe de mengeling van emoties geuit moeten worden loopt men vast. De energie stroomt niet meer. Blokkades in de chakra’s worden groter. Uiteindelijk gaat de gronding, dus de verbinding met de aarde, los. Er vindt helemaal geen ontlading meer plaats van energie en de persoon heeft het gevoel er helemaal niets meer bij te kunnen hebben. Energetisch klopt dat precies want je loopt op die manier vol. Vol met energie die niet prettig is.

Wanneer je antidepressiva slikt, zoals ik meerdere jaren heb gedaan, voel je die energie en emoties niet meer zo erg. Het kan zijn dat je daardoor er wat van los laat en het lijkt alsof het helpt. Alleen heb je nu nog niet begrepen wat je problemen heeft veroorzaakt. Je hebt daar ook niets aan gedaan. Je gronding is nog verder losgegaan want jij voelde het niet maar de blokkades waren er wel.

Side note: ik zal nooit beweren dat je geen antidepressiva moet gebruiken. Iedere situatie is verschillend en het kan voor heel veel mensen zeker de kwaliteit van leven verbeteren. Deze blog bestaat puur uit uitleg over een bepaalde zienswijze op depressiviteit. En het is mijn verhaal wat mij inzichten heeft gegeven. Elk persoon is anders en elk persoon heeft andere dingen nodig.

Eigenlijk zijn het vaak simpel ogende situaties die mensen helemaal vast zetten. We zoeken vaak naar grote dingen. Terwijl de situaties die gewoon moesten en logisch waren enorme sporen kunnen achterlaten. Zoals verhuizen. En laat dit laatste nu exact zijn wat ik heb gedaan toen ik 11 bijna 12 was. Verhuizen van een klein dorpje waar ik me relatief veilig voelde naar een grotere stad, naar een middelbare school, zonder een bekend gezicht om me heen. Van mezelf mocht ik dit nooit zien als iets traumatisch. Het is maar een verhuizing dacht ik dan. Maar deze ervaring heeft me volledig los gerukt van de aarde. Mijn hele bestaan ontworteld en mijn gronding is vanaf die tijd ver te zoeken geweest.  

Dus even samengevat wat een depressie is volgens de wereld van energie. Depressie kan ontstaan door je gevoel geblokkeerd is. Gevoel is energie, dus de energie zit geblokkeerd waardoor de gronding verdwijnt en de energie niet meer weg kan. De oorzaak van de blokkade moet opgespoord worden en de energie ontladen. De gronding herstellen en het lichaam zich laten uiten.

Maar hoe kun jij jezelf nou helpen met een depressie in de vorm van energiewerk?

Ga op zoek naar een combinatie van healing, coaching en lichaamswerk.

Bron: Heremitage

Crown Chakra

Een tijd geleden deed ik eens een test over mijn chakra’s en welke geblokkeerd zouden zijn. Onderstaande informatie kwam bij mij naar voren.

Looks like you migh have a blockage in your Crown Chakra. The crown chakra, or sahasrara, is the enery center within our bodies that is responsible for thought, awareness, wisdom, and your connection to the Divine. Located at the very top of the head, the crown chakra is associated with the color violet and the pituitary gland within the brain.

This chakra helps to regulate the enery of consciousness. The crown chakra is the seat of our soul and our access to enlightenment! After you undergo some healing around your crown chakra, you will experience vastly more inner peace and clarity.

Someone with a blocked crown chakra may experience feelings of disconnectedness from the people around them. Once you begin to focus on healing this enery center, that sense of isolation will be replaced with a feeling of belonging and interconnectedness with all of life. Instead of feeling bored or fed up with life, your perspective will be rejuvenated, and you’ll be able to appreciate the  beauty of existence once again. If you struggle with egotism and a rigid identity, you’ll find yourself feeling more light, fluid and playful. You’ll also be able to see and live more in the present moment.

Bron: Lorenza Jula

Ik voelde meteen een soort van verbinding met deze uitkomst en ben me er meer in gaan verdiepen.

Er zijn indicaties die menen dat het stijgende gebrek en gemis aan een betekenisvol leven een oorzaak is van stijgende depressies, geweld, egoïstisch en asociaal gedrag. Daarmee raakt dit het terrein van het kruinchakra.

Een van de mogelijkheden die een actief kruinchakra biedt is steun bij het zoeken naar een hogere betekenis. Dit leidt tot meer vertrouwen, hoop, nieuwe visies en doelen. De zoektocht naar betekenis heeft niets met religie te maken, ook al kan een religie daarbij helpen. Het is het plaatsen van een gebeurtenis die je overkomt in een breder, zo je wilt hoger, perspectief. Een continue zoeken, actief kijken naar een diepere, hogere betekenis van wat er plaatsvindt.

Dankzij deze werking van het kruinchakra leidt dat tot meer begrip voor ervaringen en reacties van anderen. Dit verhoogt het gemeenschapsgevoel en de zorg voor elkaar. Net als meer begrip voor de moeilijkheden die materiële en spirituele waarden kunnen geven.

Raakt deze zoektocht naar betekenis verzwakt dan is een afglijden in depressie en/of onverschilligheid al snel het gevolg. De beantwoording van de vraag ‘wat is de zin van …’ is natuurlijk niet makkelijk. Toch leidt het wel tot meer voldoening, optimisme, hoop en vertrouwen.

Wanneer men een geblokkeerde kruin chakra heeft of simpelweg niet bij die zingeving kan komen en daardoor blijvend depressief is maken zij soms keuzes die mensen uit hun omgeving niet altijd begrijpen. Waarom kun je niet doordringen tot een depressief persoon?

Vanuit energetisch perspectief is dit te verklaren doordat iemand met depressiviteit krachtige en herhaaldelijk sombere gedachten heeft. Dit is een voedingsbron voor mini-energiedelen die zich laven aan zulke krachtige emoties. Het klinkt vreemd om depressiviteit krachtig te noemen. Daarbij moet je echter bedenken dat het aanhoudend gevuld zijn of bezig zijn met somberheid in zekere vorm een krachtsinspanning is.

Allerlei zaken die kunnen afleiden, worden stelselmatig opzij gezet. Dat kost inspanning, dus kracht. Deze mini energiedelen, daarvan wordt wel gezegd ‘Ze kennen geen moraal’. Het maakt hen niet uit of iets fijn of naar is. Ze kijken slechts naar de grootte; de intensiteit van een gedachte of gevoel. Stelselmatige herhaling van negativiteit verhoogt de intensiteit en is daarom aantrekkelijk voor ze.

Zulke kleine energiedelen voeden zich met die intensiteit én ze vergroten deze. Dat laatste kan mede een reden zijn waarom depressieve mensen moeilijk toegankelijk zijn. Er is een nagenoeg onmerkbare tegenwerking. Dit is tegelijkertijd de reden waarom fijnzinnige therapieën als healing gunstig inwerken op depressiviteit. Net als zaken als lichttherapie. Dat laatste is letterlijk meer licht geven, de andere vorm is een geestelijke vorm van het vergroten van licht-energie.

Bron: Gottschal Meditaties

Lightworker

Misschien heb je geen flauw idee wat een lichtwerker is, of misschien heb je het wel eens voorbij zien komen en trekt het je aan of juist niet. Wanneer jij een lichtwerker bent voel je diep van binnen wel een verbinding met dit woord en heb je misschien wanneer het op je pad kwam al wat onderzoek gedaan over wat het betekent om een lichtwerker te zijn. Ik zelf voelde zo’n enorm gevoel van berusting. Ik voelde dat ik het boek van Sahvanna Arienta – Lichtwerker, moest bestellen. Terwijl ik wachtte op mijn boek ging ik toch verder zoeken. En ik stuitte op een blog. Een blog die zo spot on omschreef wie ik ben, dat ik er niet langer om heen kon. Ik ben een lichtwerker! En naast dat ik een lichtwerker ben ben ik natuurlijk nog zoveel meer. Maar dit zette dingen echt op de plek voor mij.

Over wat het is om een lichtwerker te zijn en hoe je daar achter komt heb ik een blog geschreven voor The School of Healing. Daar zal ik dus nu niet verder over uitweiden. Wel wil ik omschrijven waarom depressie te maken kan hebben met het zijn van een lichtwerker.

Laten we positief beginnen, een lichtwerker zijn is natuurlijk in feite iets heel erg moois. En als je het omarmt en toestaat kun je er mooie dingen mee doen en de wereld een stukje beter en lichter maken. Maar wanneer jij een onwetende lichtwerker bent kun je nogal eens last hebben van de stukken die horen bij het lichtwerker zijn. Zoals gebrek aan zingeving, overload aan prikkels, impact van een groot empathisch vermogen.

Het is niet ongewoon dat mensen die zich niet bewust zijn van het feit dat ze een lichtwerker zijn, zich zeer eenzaam en verloren voelen. Deze onbewuste lichtwerkers kunnen zich diep verdrietig voelen omdat ze hun goddelijke doel nog niet vervullen. Sommigen lijden aan depressie, angsten of gevoelens van nutteloosheid. Anderen hebben last van stemmingswisselingen of zelfs psychosomatische ziekten en antisociaal gedrag.

De meeste lichtwerker ontstijgen uiteindelijk de duisternis, groeien gaandeweg in spirituele zin, maar een aantal zal zich, zonder de vitale kennis van wie ze werkelijk zijn, hier op aarde verloren blijven voelen. Als ze in staat zijn om uit te vinden wat hun goddelijke doel is en aan het werk waarvoor ze hier gekomen zijn beginnen, dan verdwijnen wellicht veel van hun ongelukkige en onaangename gevoelens en gaan ze begrijpen dat het niet de bedoeling is dat ze beschadigd raken of tragische figuren worden, maar bakens van licht voor de hele mensheid. Slechts één lichtwerker is in staat direct of indirect duizenden mensen te verlichten.

Who am I

Al het hier boven staande ben ik, een pakketje met daarbij natuurlijk nog veel meer dingen. Ik had mezelf sinds een aantal jaren het stempel gegeven, dysthyme stoornis. Een depressie die chronisch is en op elk moment terug kan keren. Aan de ene kant gaf het me rust. Oké ik mag stoppen met vechten, het is onderdeel van mij, maar aan de andere kant leefde ik ook in een stukje angst. Want zou ik me ooit goed voelen over wie ik ben, over wat mijn plek is op deze aarde en over wat ik dagelijks uitdraag in de wereld. Die depressie gaat nooit weg, dus ik kan nooit tot volle bloei komen. Het label dat ik mezelf had gegeven maakte me erg klein. In elkaar gedoken in een zwarte wereld.

Met elk inzicht dat ik op mijn spirituele pad heb gedaan durfde ik meer rechtop te gaan staan. Meer mijn plek in de wereld in te nemen. Steeds meer mijn benen stevig op de aardkorst te planten. En wortels vanuit mijn voeten de wereld in te laten schieten. I am not going anywhere.

En ja ik heb nog steeds vragen, gevoelens van eenzaamheid op vlagen, verlangens en emoties die me niet altijd verder brengen. Maar ik heb ook vertrouwen en geloof. In mezelf en in de wereld buiten mij. Wat het ook is wat jou of mij verder mag gaan brengen, durf er vol voor te gaan staan. Ik heb geen enkele twijfel gevoeld om te delen dat ik een lichtwerker ben. Want ja er zijn mensen die daar wat van vinden. Maar mijn gevoel van thuis komen is zoveel meer belangrijk dan wat er een ander hier over te zeggen heeft.

Ik gun jou dat jij erachter komt wat jij hier te doen hebt. Wat jouw goddelijke doel is. Wat jouw ware essentie is en dat jij jouw zielsmissie vindt. En ik hoop dat wanneer jij op dit moment te kampen hebt met depressieve gevoelens jij hier je weg weer uit kunt vinden. Dat mijn verhaal een strohalm voor jou kan zijn. There is more to everything…  

You may also like

Leave a Comment

Omdat veel van ons het mentaal moeilijk hebben, omdat het nog steeds vaak moeilijk is hier open over te zijn. Voor jou een beetje Mentale Liefde, zodat je weet dat je niet alleen bent.

Nieuwste instagram posts

© 2022 – 2023 | Website gemaakt door Verbinden in Liefde