Autistische burn-out

by Karin Rutjes

Uit een wetenschappelijk onderzoek hiernaar is de definitie van een autistische burn-out vastgesteld als: “een syndroom als resultaat van chronische levensstress en een gebrek aan overeenstemming tussen verwachtingen en capaciteiten met onvoldoende ondersteuning.” Het mag duidelijk zijn dat chronische stress en hoge mate van overprikkeling vaak tekenend zijn voor mensen met (hoogfunctionerend) autisme.

Eigenlijk elke dag leer ik er dingen bij nu ik weet dat ik autisme heb. Nog steeds vallen er dingen op hun plek en word ik regelmatig terug geworpen naar de loop van mijn leven en hoe erg ik worstelde met veel onderwerpen. Het leven was gewoon over het algemeen te zwaar. Kon het erger, natuurlijk wel, maar had het ook makkelijker en anders gekund? Without a doubt… Mijn nieuwste realisatie is het hebben van een autistische burnout en dat dit waarschijnlijk niet de eerste is die ik heb.

De bril van autisme

Ik heb altijd gevoeld en geweten dat ik “anders” was. Niet voor niet stonden mijn dagboeken vol met termen als “ik wou dat ik niet geboren was”, “ik ben anderen alleen maar tot last” en “ik weet zeker dat ik geadopteerd ben”. Een leven lang proberen uit te leggen aan anderen wat je voelt is niet makkelijk als men niet weet dat er autisme onder zit of als men geen weet heeft van een anders werkend brein.

Mijn depressies begonnen al op jonge leeftijd. En zoals vast al eens eerder vermeld, de verhuizing op mijn 11e naar een nieuwe stad en de daarbij behorende start op de middelbare school is de basis geweest van een ware nachtmerrie. Achteraf gezien had ik heel veel hulp moeten hebben bij deze stap. Achteraf gezien is het een wonder dat ik zo ver ben gekomen, maar is het ook niet gek dat ik onderweg zoveel hobbels heb gehad in de vorm van depressies en angst.

Kijk ik naar mijn leven nu, door de bril van autisme, dan is het geen wonder dat ik me op dit moment uitgeput voel. Vorig jaar raakte ik wederom in een depressie door o.a. het volgen van een opleiding die niet bij me paste en waar ik continue over mijn eigen grenzen ging. En toen de depressie nog niet volledig verdwenen was begonnen we aan vermoeiende en drukke periode van een flinke verbouwing en daaropvolgende verhuizing. Daarbovenop kwam mijn eigen diagnose en daarna begon onze zoon vast te lopen op school en zit hij nu thuis.

De stress die bij dit alles komt kijken is teveel geweest, maar nog steeds voelt het als ik iets wat ik “gewoon” moet kunnen doen. Dus daarbovenop leek het me een leuk en goed plan om deze periode ook weer typelessen te geven op 6 basisscholen. Met een totaal van 95 leerlingen per week. Plus de 24/7 aanwezigheid van zorgen over onze zoon en mijn eigen proces, lukt het opeens niet meer. Volledig overspoeld door de hoeveelheid aan leerlingen, reacties, e-mails en de onrust in de groepen zuigt me volledig leeg. En ik ben niets meer dan een leeg huls als ik thuis kom.

Nu voor het eerst moet ik toegeven aan mezelf dat ik dingen niet kan… en heb ik dagen dat ik me totaal uitgeput voel. Mijn eigen vermoeden, een autistische burn-out.

Kernelementen van een autistische burn-out

Chronische uitputting

Chronische uitputting en vermoeidheid is een veel voorkomende kenmerk bij mensen met autisme. Dit ontstaat met name als mensen niet voldoende kunnen bijkomen van activiteiten. Dit verergert nog meer bij het negeren van lichaamssignalen. Ook als ze te weinig kunnen ontstressen omdat ze zo veel ballen in de lucht moeten houden. Het (moeten) onderhouden van sociale contacten, relaties, een baan en mogelijk ook nog kinderen, leggen een zware wissel op iemand met autisme. Juist mensen met autisme hebben ‘downtime’ nodig om te herstellen van alle dagelijkse dingen die voor de meeste mensen heel normaal zijn.

Verlies van vaardigheden

Veel mensen met een autistische burn-out ervaren op breed gebied verlies aan vaardigheden. Afhankelijk van de mate van de burn-out kan dit toeslaan op geheugenverlies, de uitoefening van hun taken, überhaupt niet meer kunnen werken en emotieregulatie. Ook bij basale levensvaardigheden zoals je bed uitkomen, een gesprekje voeren of je eten maken. Dit verlies aan vaardigheden kan behoorlijk ingrijpend zijn en lange tijd aanhouden. Het kan gebeuren dat sommige vaardigheden nooit meer terugkomen op het level als vóór de burn-out.

Verminderde tolerantie voor prikkels

Dit is vaak één van de eerste kenmerken die steeds sterker lijken te worden. Het niet meer kunnen verwerken van overprikkelende informatie en een overload aan prikkels. Bepaalde geluiden, licht, geuren en andere prikkels komen veel harder binnen. Ook sociale aangelegenheden zoals boodschappen doen of een verjaardag vieren lijken ondraaglijk te worden. Deze wil je het liefst vermijden. Dit kan tezamen leiden tot een zeer lage frustratietolerantie en toenemende meltdowns(totale overbelasting) en shutdowns (helemaal in jezelf keren).

Oorzaken autistische burn-out

Het camoufleren en maskeren van autisme
Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van een autistische burn-out. Vooral vrouwen met (hoogfunctionerend) autisme voelen al vroeg in hun leven de noodzaak om hun autisme kenmerken en uitingen zo veel mogelijk voor de buitenwereld te verbergen. Autisme maskeren en camoufleren zijn overlevingsmechanismen waarvoor iemand met autisme een hoge prijs betaalt. Je autisme camoufleren betekent roofbouw plegen op je eigen lichaam. Niet camoufleren kan leiden tot onbegrip, afwijzing en conflicten.

Onderlinge verwachtingen en perfectionisme 
Juist bij werkende mensen met autisme zijn de verwachtingen van anderen in hun werkomgeving soms te hoog gespannen. Je wilt daar natuurlijk wel aan voldoen, dus je gaat automatisch al snel op je tenen lopen om aan die verwachtingen te voldoen. Je wilt tenslotte zo ‘normaal’ mogelijk overkomen. Dit levert veel stressprikkels bij autisme op. Perfectionisme en een hoge prestatiedrang liggen hierbij ook vaak op de loer. Dit met alle gevolgen van dien.

Onbegrip en gebrek aan kennis van autisme in de (werk)omgeving
Indien je als persoon met autisme weinig tot geen begrip en erkenning krijgt in je omgeving, dan creëert dit ook veel innerlijke stress. Indien je vaak merkt dat er onvoldoende begrip is voor je behoeften en er wordt niet naar je geluisterd, dan breekt dit zich vroeg of laat op. Je raakt gedemotiveerd, boos en afstandelijk. Dit kan weer tot overprikkeling leiden van je systeem met een burn-out of depressieve klachten als gevolg.

Onverwachte gebeurtenissen en te veel of te snelle veranderingen
Indien er te veel of te snel veranderingen zijn in je leefomgeving of op je werk, kan dit soms ook tot de bekende druppel leiden die je doet overlopen. Snel opvolgende gebeurtenissen die je nauwelijks kunt verwerken hakken er stevig in. Een verhuizing of het overlijden van een dierbare kan dan ineens te veel zijn. Dit kan je zo veel buitensporige hoeveelheid energie kosten, dat je systeem het niet meer kan verwerken. Behoefte aan planning en structuur is hierbij heel belangrijk.

Geen grenzen kunnen stellen
Het gebeurt vaak dat de behoeften en ervaringen van mensen met autisme door de omgeving weg worden gebagatelliseerd. Het wordt niet gezien of opgemerkt als aanstellerij of te kritisch. Het stellen van grenzen is cruciaal voor mensen met autisme. Dit is  in de praktijk juist een punt dat vaak als zeer moeilijk wordt ervaren. Doordat anderen makkelijk over hun grenzen kunnen gaan en mensen met autisme zich te snel laten leiden, keren ze steeds verder af van hun eigenwaarde en eigen ‘ik’.

Autisme en depressie

Indien een arts of psycholoog eerder geen autisme heeft kunnen vaststellen, krijgen ongediagnosticeerde mensen met autisme soms een label van ‘depressie’ opgeplakt. Echter verschilt een autistische burn-out met depressie, ook al zit er soms wel samenhang tussen. Mensen met autisme ervaren vaak terugkerende depressieve klachten. Zeker als er weinig begrip en begeleiding vanuit de omgeving is.

Een depressie kan op zichzelf staan, maar is een helaas regelmatig terugkerend probleem bij mensen met autisme. Dit hoeft niet bij iedereen het geval te zijn, alleen bij mensen die hier meer gevoelig voor zijn.
Het wordt pas een probleem als een psycholoog een depressie, borderline, angststoornis of andere diagnose vaststelt, maar dat de onderliggende oorzaak van autisme niet wordt gezien.

Persisterende depressie

Dat is de diagnose die ik kreeg begin dit jaar, en ook dysthyme stoornis kwam al eens naar voren. Maar tegelijk bij die diagnose gooiden deze psychologen een balletje op over autisme. En er ging een wereld voor me open. Nu ik me voel zoals ik me voel, uitgeput, somber en weinig levenslust ervaar begrijp ik dat een depressie en een autistische burn-out elkaar op veel fronten overlappen. En dat het misschien niet alle keren een depressie was, maar dat tegelijkertijd een depressie bij mij dus wel altijd op de loer ligt. Kenmerken van een depressie en autistische burn-out zal ik zelf enigszins uit elkaar moeten houden. Blijven voelen wat ik nodig heb.

Maar het feit ligt er, ik mag meer op mijn grenzen letten, mezelf beter leren kennen, gaan ontdekken hoe ik mijn leven zo optimaal mogelijk kan inrichten om depressie of burn-out zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor mij betekent dat dus toch, een kleine sociale cirkel, betrouwbare mensen om me heen, geen werk met veel andere mensen en/of kinderen, tijd en ruimte om mijn eigen dagen in te delen en vooral die grenzen bewaken, mezelf serieus nemen en een begin gaan maken in het acceptatieproces van mezelf en alles wat ik met me meedraag.

Bron: een heel groot informatief stuk uit deze blog is gehaald uit de blog van Autismecentrum Groningen. De blog was te informatief en belangrijk om niet te delen in de mijne. De link naar deze blog vind je hier.You may also like

Leave a Comment

Omdat veel van ons het mentaal moeilijk hebben, omdat het nog steeds vaak moeilijk is hier open over te zijn. Voor jou een beetje Mentale Liefde, zodat je weet dat je niet alleen bent.

Nieuwste instagram posts

© 2022 – 2023 | Website gemaakt door Verbinden in Liefde